Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Zorgen voor een goede informatievoorziening en voorlichting voor burgers en ketenpartners

Zorgen voor een goede informatievoorziening en voorlichting voor burgers en ketenpartners
Verantwoordelijk medewerker
Engelsma Pieter

Er is regelmatig informatie verstrekt aan inwoners over de verschillende facetten van het Sociale domein. Er is een nieuwe flyer gemaakt en verspreid en in het regionale weekblad is thematisch aandacht geweest voor het sociale domein. Ook de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning hebben we op verschillende manieren onder de aandacht gebracht.