Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren

Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren
Verantwoordelijk medewerker
Rekker Tryntsje

Voor leerlingen die dat nodig hebben en in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, zijn verschillende vormen van vervoersvoorzieningen beschikbaar.  

Ouders kunnen een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen. Samen met ouders en zo nodig andere betrokkenen wordt bekeken welke vorm van vervoer passend is. 

De cijfers voor het leerlingenvervoer zijn gedurende het schooljaar in beweging. Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 waren er 207 leerlingen die gebruik maakten van het leerlingenvervoer. Gedurende dat zelfde schooljaar kan dit aantal hoger of juist lager geweest zijn. De cijfers voor schooljaar 2018-2019 zijn een tussenstand van de aantallen tot nu (februari 2019)toe.

De cijfers voor het leerlingenvervoer dalen. Dit komt door een krimp in het aantal leerlingen in onze gemeente en mogelijk is het een effect van Passend Onderwijs. Daarnaast wordt steeds vaker met ouders en leerlingen besproken of het gebruik van een ‘lichtere vervoersvorm’ een mogelijkheid is. Dit is situatie afhankelijk en wordt mede bepaald door de mogelijkheden van de leerling, verbinding met het openbaar vervoer en de afstand tot de school.

Vervoersvorm

Schooljaar 2017-2018

Schooljaar 2018-2019 tot en met 02-2019

(Brom)fiets

11

3

Eigen auto

26

20

OV

19

16

Taxi

140

134

Taxi/fiets

2

1

Taxi/eigen auto

6

2

Taxi/OV

2

 

Overig

1

 

Totaal

207

176