Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein

We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein
Verantwoordelijk medewerker
Engelsma Pieter

Er zijn meerdere partijen actief in het sociale domein. De gemeente is één van die partijen, met  een centrale en regisserende rol. Afstemming wordt o.a. gezocht met dorpssteunpunten, mantelzorgers, huisartsen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en wijkverpleegkundigen. Doel is dat partijen elkaar weten te vinden voor hun kwaliteit en verantwoordelijkheid.