Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We zorgen dat zo veel mogelijk kinderen zonder achterstand instromen en dat zo min mogelijk leerlingen tijdens hun schoolloopbaan uitvallen

We zorgen dat zo veel mogelijk kinderen zonder achterstand instromen en dat zo min mogelijk leerlingen tijdens hun schoolloopbaan uitvallen
Verantwoordelijk medewerker
Rekker Tryntsje

Hiervoor werken we nauw samen met onderwijsinstellingen en andere ketenpartners.

Al in de voorschoolse periode wordt gebruik gemaakt van een stappenplan, wanneer er zorgen zijn rondom (de ontwikkeling van) een kind zodat ondersteuning zo vroeg mogelijk ingezet kan worden en de overstap naar de basisschool zorgvuldig verloopt. Het gebiedsteam, waaronder de leerplichtambtenaar en consulenten jeugd, Passend Onderwijs Opsterland, de jeugdgezondheidszorg en medewerkers van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC functie) werken samen om leerlingen zoveel mogelijk binnen de school te houden of terug te leiden naar de schoolbanken.