Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We voeren het programma faciliterende overheid uit

We voeren het programma faciliterende overheid uit
Verantwoordelijk medewerker
Broekman Geert
Brouwer Piet

Wij faciliteren initiatieven uit de samenleving zo goed mogelijk (het zogenaamde "gekanteld" werken). De Opsterlandse gedachte hierbij is, dat deze manier van werken een verandering in houding, gedrag en omgangsvormen betekent. Concreet is dat een wijze waarop bestuur en organisatie tot resultaten willen komen in samenspraak met de samenleving als geheel, maar ook op individueel niveau. Kansen voor Beetsterzwaag en MFA Tijnje zijn daarbij aansprekende voorbeelden.

Daarnaast toetsen wij (de noodzaak van) regelgeving en processen waarmee burgers en ondernemingen te maken krijgen. De APV, bijvoorbeeld, is ontdaan van betuttelende regels.