Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We voeren de regie op de VVE in Opsterland

We voeren de regie op de VVE in Opsterland
Verantwoordelijk medewerker
Rekker Tryntsje

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van VVE in de voorschoolse periode, schoolbesturen voor het aanbieden van VVE in groep 1 en 2. Over het gehele VVE beleid voert de gemeente de regie.

Vanuit de gemeente is er een stuurgroep Zorg & VVE geïnitieerd waaraan de aanbieders van peuteropvang, vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, het gebiedsteam en de JGZ deelnemen. Deze stuurgroep is inmiddels enkele jaren actief en komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. Daarnaast worden er afzonderlijk overleggen gevoerd met deze partijen in kleinere groepen, bijvoorbeeld over zaken die alleen de peuteropvang aangaan. Op deze manier worden afspraken gemaakt, de uitvoering gemonitord en geëvalueerd.