Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We vertalen de nieuwe kadernota in uitvoeringsmaatregelen sport en bewegen in samenhang met de uitvoering in het sociaal domein

We vertalen de nieuwe kadernota in uitvoeringsmaatregelen sport en bewegen in samenhang met de uitvoering in het sociaal domein
Verantwoordelijk medewerker
Ferwerda Hieke

Er is een uitvoeringsnota opgesteld, waarbij op operationeel niveau aan projecten en activiteiten door buurtsportcoaches en welzijnsorganisatie invulling wordt gegeven. Het plan wordt elk jaar geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.