Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We subsidiëren benutte VVE doelgroepplaatsen aan de aanbieders

We subsidiëren benutte VVE doelgroepplaatsen aan de aanbieders
Verantwoordelijk medewerker
Rekker Tryntsje

Omdat het bieden van een VVE programma aan doelgroeppeuters meer begeleidingskosten met zich meebrengt (voorbereiding, verslaglegging  en overdracht naar de basisschool zijn intensiever), wordt aan aanbieders een subsidie verstrekt per gerealiseerde doelgroepplaats. 

De subsidie wordt naar rato verstrekt, dus wanneer een peuter een half jaar VVE heeft gevolgd wordt ook de helft van het bedrag dat voor een heel jaar beschikbaar is betaald aan de aanbieder van peuteropvang. Daarnaast is in 2018 voor het eerst gewerkt met een basissubsidie per locatie voor peuteropvang, omdat elke peuteropvang VVE kan bieden ook als er op dat moment geen VVE peuters gebruik maken van het aanbod. Door de inzet van deze beide subsidies is voldaan aan het subsidiëren van VVE plaatsen aan de aanbieders.