Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We steunen initiatieven in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018

We steunen initiatieven in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018
Verantwoordelijk medewerker
Ottens Jacob

De Opsterlandse mienskip is gestimuleerd om projecten en initiatieven op te zetten. Er zijn inspiratieavonden georganiseerd, nieuwsbrieven uitgegeven en er is een producent aangesteld die kwaliteit aan de programmering heeft toegevoegd. Via de websites www.opsterland2018.nlen www.culturelehoofdstraat.nl was er sprake van een eenduidige communicatiestructuur . Ook was er een online ticketsysteem beschikbaar. De SA! bracht het hele jaar mienskipsverhalen. In het regiomagazine De Friese Wouden hebben de HOWOS-gemeenten hun programmering gepresenteerd.

Daarnaast ondersteunde en adviseerde het projectteam bij het opzetten van projecten en zorgde voor een snelle afhandeling van vragen, subsidies  en andere procedures. Het resultaat is dat er 35 Opsterlandse LF2018-projecten van de grond zijn gekomen.