Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We realiseren de resterende personele taakstelling

We realiseren de resterende personele taakstelling
Verantwoordelijk medewerker
Andela Anna
Atsma Jaap
Geel Wim, van

Door het verder verhogen van efficiency en flexibiliteit (bv projectmatig werken, digitale dienstverlening en samenwerken met andere gemeenten) zijn de personeelskosten structureel verminderd en is de nog resterende taakstelling van 0,89 fte in 2018 volledig behaald. Zie tevens de concrete toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering.