Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval

We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval
Verantwoordelijk medewerker
Tiekink Marieke

We blijven continu bezig met het terugdringen van restafval door een betere afvalscheiding aan de bron. Daarmee wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid gft in het restafval en het behalen van de VANG-doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.

In 2018 is een lichte daling van het restafval en stijging van gft te zien. Het is nog te vroeg om te concluderen dat dit een positief resultaat van de uitgereikte biobakjes is.