Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We ondersteunen centrummanagement in de drie grote kernen

We ondersteunen centrummanagement in de drie grote kernen
Verantwoordelijk medewerker
Meulen Sjouke, van der
Wiersma Sale

In zowel Beetsterzwaag, Gorredijk als Ureterp zijn centrummanagers actief.  De inzet van deze mensen heeft tot doel om de verbeteringen in het centrum tot stand te brengen in samenwerking met de ondernemersverenigingen en de individuele ondernemers. Voor alle drie centra is een plan gemaakt.

In 2018 is er onder andere aan de volgende thema's gewerkt: verbetering parkeren, voorkomen en oplossen winkelleegstand, evenementen en nieuwbouw Aldi Gorredijk.