Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We monitoren het effect van onze maatregelen ten aanzien van het bereik van de voorschoolse voorzieningen

We monitoren het effect van onze maatregelen ten aanzien van het bereik van de voorschoolse voorzieningen
Verantwoordelijk medewerker
Haagsma Janet

We werken samen met andere Friese gemeenten en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) aan een Friese monitor Bereik Peuters. Daarnaast nemen we ook deel aan de verplichte landelijke monitor.

Voor kinderen die zich aanmelden bij de peuteropvang stellen wij bij wijze van promotie een mini-abonnement op het tijdschrift "pippo" beschikbaar. De aanmeldingen  voor dit abonnement komen bij ons binnen, waardoor wij goed kunnen monitoren hoeveel kinderen hiervan gebruik maken.