Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We monitoren het aanbod van voorschoolse voorzieningen

We monitoren het aanbod van voorschoolse voorzieningen
Verantwoordelijk medewerker
Haagsma Janet

Wettelijke taak

Een medewerker van het gebiedsteam beheert het Landelijk Register Kinderopvang. Aanvragen tot wijziging van een voorziening komen bij deze medewerker binnen. Hieronder vallen ook nieuwe aanvragen tot exploitatie van een voorziening en beëindiging van een voorziening. Op deze manier kunnen we het aanbod van voorschoolse voorzieningen monitoren. 

Korte lijntjes

Met de GGD onderhouden we korte lijntjes. Jaarlijks voeren we een accountgesprek en tussendoor weten wij elkaar zo nodig te vinden. Ook met de aanbieders van de voorzieningen is regelmatig contact.