Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We geven uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet

We geven uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet
Verantwoordelijk medewerker
Ferwerda Hieke

De activiteiten uit het preventieplan Drank en Horecawet zijn verder uitgevoerd. In november 2018 zijn we gestart met de eindevaluatie . Deze evaluatie wordt in februari 2019 aangeboden aan de raad. De resultaten van de evaluatie zijn input voor nieuw beleid voor de jaren 2019-2013.