Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We faciliteren ondernemers op zes thema’s

We faciliteren ondernemers op zes thema’s
Verantwoordelijk medewerker
Meulen Sjouke, van der
Wiersma Sale

Via het project "Ondernemend Opsterland" faciliteren we belangstellende ondernemers op zes thema’s door zes verschillende experts en door plannen met hen te ontwikkelen en tot uitvoer te brengen.

Het gaat hierbij om de thema's:

1. Proces- en productinnovatie;
2. Duurzaam ondernemen;
3. Verbetering organisatiegraad;
4. Exportbevordering;
5. Samenwerking ondernemers/onderwijs/overheid;
6. Kwaliteitsimpuls kernwinkelgebieden.

In 2018 zijn 12 aanvragen ingediend en gehonoreerd. voor de thema's 1, 2, 4 en 5 zijn aanvragen geweest en zijn bedrijven inhoudelijk geadviseerd door externe adviseurs.  Wij vinden het totaal aantal aanvragen echter ontoereikend om dit project in 2019 een vervolg te geven.