Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht

We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht
Verantwoordelijk medewerker
Haagsma Janet

Op verschillende wijzen brengen we het belang van het gebruik van peuteropvang bij ouders en verzorgers onder de aandacht.

Wanneer kinderen anderhalf jaar oud zijn krijgen zij van ons een brief waarin ze worden uitgenodigd om naar de peuteropvang te gaan zodra zij twee worden. Hierin wordt uitgelegd dat zij bij aanmelding aanspraak kunnen maken op een mini-abonnement bij het tijdschrift “pippo”.  Bij aanmelding bij een peuteropvang krijgen de kinderen een opvallend geel tasje waarop de tekst “ik ga naar de peuters” staat, waarmee de peuteropvang in zijn algemeenheid gepromoot wordt.

Eenmalige subsidie

In 2018 is een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld voor de peuteropvanglocaties. Deze subsidie mag ingezet worden voor de promotie van de peuteropvang. Om aanspraak te maken op de subsidie hebben de opvanglocaties een plan van aanpak ingestuurd.