Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

We bieden gerichte informatie aan jongeren, ouders/verzorgers

We bieden gerichte informatie aan jongeren, ouders/verzorgers
Verantwoordelijk medewerker
Ferwerda Hieke

Via social media, scholen en andere kanalen verstrekken wij informatie aan jongeren en hun ouders/verzorgers. GGD Fryslan is hierin een belangrijke ketenpartner, die vanuit haar expertise de nodige voorlichting verzorgt.

Daarnaast loopt informatievoorziening via het gebiedsteam en Timpaan Welzijn.