Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Voorzitterschap P10-verband (actief lobbyen en kennisdelen)

Voorzitterschap P10-verband (actief lobbyen en kennisdelen)
Verantwoordelijk medewerker
Brouwer Piet

 

Burgemeester Van Selm is voorzitter van de P10 en wethouder Postma is lid van het algemeen bestuur. Opsterland neemt daarnaast de ambtelijke coördinatie van de samenwerking voor haar rekening.

De P10 heeft zich in 2018 op de kaart gezet met het onderzoek Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland, dat in het kader van het tienjarig jubileum van de P10 is uitgevoerd. De P10 heeft de samenwerking verdiept met onder andere de VNG  (o.a. lidmaatschappen van bestuur of commissies), het Comité van de Regio's, G40 en Renaissance van het Platteland. Bij de VNG was er P10 vertegenwoordiging onder andere in de overleggen over: Wmo en Jeugd, grondzaken, herziening financieel domein en heroverweging financiële verhoudingen. Er is deelgenomen aan overleggen van de volgende Interbestuurlijke programma's: Democratisch bestuur, klimaat en regionale  economie. Ook zijn er contacten onderhouden met de ministeries van BZK en EZ. De P10 heeft een ontmoeting met Kamerleden in Den Haag georganiseerd en ook een lunchconferentie tijdens de Open Days in Brussel.

Kennisoverdracht heeft plaatsgevonden door de organisatie van een conferentie over De Kunst van het Lobbyen, een bijeenkomst over ondermijning, en een Dag van het omgevingsplan. Dit naast de workshops die zijn georganiseerd tijdens de zomer- en wintersessie. Diverse medewerkers van Opsterland hebben deelgenomen aan deze bijeenkomsten. Er is een online P10-platform gelanceerd, dat een belangrijk instrument is bij de ondersteuning van kennisdeling.