Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het collectief vervoer

Voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het collectief vervoer
Verantwoordelijk medewerker
Bosma Arnold

De vereniging Buurtbus Opsterland is financieel ondersteund.

Wij hebben, in de procedure van de door PS vastgestelde kadernotitie voor het openbaar vervoer, aangegeven dat het bedieningsniveau in het rurale gebied niet naar beneden mag gaan. In het project van de provincie "Bûtengewoan Berikbaar" (samen slim onderweg) , houden we de vinger aan de pols om te zien dat de meanskip goed wordt meegenomen. Goede ideeën wil de provincie testen in de praktijk en mogelijk meenemen in de nieuwe concessie van 2022.