Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Vertalen van de woonvisie (inclusief programma) naar één inzicht per dorp

Vertalen van de woonvisie (inclusief programma) naar één inzicht per dorp
Verantwoordelijk medewerker
Idzerda Andries

De in april 2017 vastgestelde woonvisie 2017-2021 wordt doorvertaald naar keuzes per dorp.  Dit doen we in samenwerking met woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, marktpartijen, bewonersorganisaties, Plaatselijke Belangen en bewoners.

Met de Woonvisie wordt richting gegeven aan het wonen in de gemeente Opsterland voor de middellange termijn. Op basis van maatschappelijke-, economische-, en demografische ontwikkelingen staan in de Woonvisie de opgaven voor de komende jaren aangegeven. Eind 2018 is de woonvisie nader uitgewerkt in richtinggevende keuzes per dorp. Deze richtinggevende keuzes vormen de basis voor gesprekken over woningbouw met Plaatselijke Belangen en initiatiefnemers voor woningbouwplannen.