Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Vertalen van de pilot Beetsterzwaag

Vertalen van de pilot Beetsterzwaag
Verantwoordelijk medewerker
Auwerda Tineke

Voor de Hoofdstraat van Beetsterzwaag is een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor een Nota Ruimtelijke Kwaliteit die de beeldkwaliteit van het gebied moet vastleggen,  beschermen en zo mogelijk verbeteren. Naar aanleiding van de Nota van Uitgangspunten is er gewerkt aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit voor het gebied. Deze wordt als pilot gebruikt voor het opstellen van een Nota Ruimtelijke Kwaliteit voor de hele gemeente, welke de welstandsnota moet gaan vervangen.