Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Vertalen van de keuzes rondom archeologie / erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan(nen)

Vertalen van de keuzes rondom archeologie / erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan(nen)
Verantwoordelijk medewerker
Auwerda Tineke

In samenwerking met de provincie is gewerkt aan de verdiepingsslag van de archeologische waardenkaart voor het grondgebied van Opsterland. Wanneer deze verdiepingsslag is afgerond, kunnen keuzes rond archeologie worden gemaakt en vertaald in de omgevingsvisie en omgevingsplannen.