Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan bibliotheek

Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan bibliotheek
Verantwoordelijk medewerker
Kassels Mireille

De beheersing van de (Nederlandse) taal en goed om kunnen gaan met internet en sociale media zijn onmisbare vaardigheden in onze samenleving. De bibliotheek organiseert steeds meer activiteiten en programma's die gericht zijn op het vergroten van de kennis en vaardigheden op deze terreinen. De bibliotheek levert met haar werk een belangrijke bijdrage aan de zelfstandigheid (zelfredzaamheid) van onze inwoners en heeft daarmee ook een belangrijke taak in het sociaal domein. Daarnaast is de bibliotheek ook steeds vaker in de scholen te vinden, o.a. dankzij het programma De Bibliotheek op School.

In 2018 is de subsidie van de bibliotheek herzien. Niet langer subsidiëren we de bibliotheek uitsluitend vanuit het cultuurbudget. Met de bijdragen vanuit het sociaal domein en vanuit het onderwijsbudget past de financiering beter bij het werk van de bibliotheek zoals dit zich ontwikkelt.