Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Verlenen van vergunningen, ontheffingen, e.d. in het kader van de Drank- en Horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere bijzondere wetten

Verlenen van vergunningen, ontheffingen, e.d. in het kader van de Drank- en Horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere bijzondere wetten
Verantwoordelijk medewerker
Terpstra Yne Age

In 2018 hebben we meer evenementenvergunningen verleend. Deze stijging komt overeen met de daling van het aantal meldingen. Tevens hebben we 350 uren ingezet voor de controle op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Het aantal ingediende aanvragen voor een vergunning Drank- en horeca (DHW) ligt iets hoger dan in 2017. Er valt op dat er meer meldingen artikel 30 zijn ingediend. In totaal hebben we 8 keer een Bibob-toets toegepast. In één geval hebben we de hulp van het landelijk Bibob-bureau ingeschakeld.