Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Vegen van goten

Vegen van goten
Verantwoordelijk medewerker
Dijkstra Jan

Het vegen van goten zit in een prestatiecontract met Omrin. De frequentie van vegen is geënt op het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Door extra budget vanuit de kapitaalgoederen notitie is de frequentie verhoogd en zien we een kleine verbetering in het onderhoudsniveau.