Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan een adequate bestrijding van rampen en calamiteiten

Uitvoering geven aan een adequate bestrijding van rampen en calamiteiten
Verantwoordelijk medewerker
Terpstra Yne Age

Er hebben zich in 2018 geen rampen en grote calamiteiten in Opsterland voorgedaan. We zorgen blijvend dat onze crisisorganisatie voorbereid is op eventuele calamiteiten die zich voor kunnen doen.