Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren vastgesteld scenario hoe om te gaan met oude cultuurhistorische lanen

Uitvoeren vastgesteld scenario hoe om te gaan met oude cultuurhistorische lanen
Verantwoordelijk medewerker
Tiekink Marieke

De overleggen met de plaatselijke belangen en natuurverenigingen zijn gehouden. Er is niet overal voldoende draagvlak om de voorgestelde onderhoudsmaatregelen, gefaseerd kappen en herplanten,  uit te voeren. Per laan is het uitvoeringsplan hierop aangepast.