Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren van taken op het gebied van het beoordelen van bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid

Uitvoeren van taken op het gebied van het beoordelen van bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid
Verantwoordelijk medewerker
Auwerda Tineke

Het toetsen van bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, aan het welstandsbeleid (welstandsadvisering). Dit wordt uitgevoerd door de GR Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Hûs en Hiem. In 2018 is één maal afgeweken van het advies van deze commissie. Er is in geen enkel geval bestuursdwang toegepast of een dwangsom opgelegd omdat bouwplannen niet zouden voldoen aan redelijke eisen van welstand.