Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren van regulier onderhoud aan verharde wegen op basis van weginspectie

Uitvoeren van regulier onderhoud aan verharde wegen op basis van weginspectie
Verantwoordelijk medewerker
Dijkstra Jan

Op basis van de 2 jaarlijkse weginspectie en de daaraan gekoppelde planning en begroting wordt jaarlijks het beheerplan wegen opgesteld. In 2018 is conform de inspectieresultaten het planmatig onderhoud uitgevoerd.