Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren van het implementatieplan omgevingswet

Uitvoeren van het implementatieplan omgevingswet
Verantwoordelijk medewerker
Ottens Jacob

In de loop van 2018 werd de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 2021. De planning van de implementatie is daarop aangepast.  

Digitaal Stelsel Omgevingswet. Medewerkers van OWO-I&A en OWO-BVI hebben geïnventariseerd welke gemeentelijke systemen op het DSO moeten aansluiten en hoe dat het beste kan. Ook is een start gemaakt met het borgen van de kwaliteitsbewaking van het gegevensbeheer in relatie tot de omgevingswet (en breder) voor de OWO-gemeenten.

Omgevingsvisie. Opsterland draaide mee in de Omgevingslabs Fryslân. Dit leverde bouwstenen voor de actualisatie (op termijn) van onze Omgevingsvisie. De resultaten daarvan zijn inmiddels te vinden op http://omgevingslab.frl/.

Omgevingsplan. Opsterland heeft voorbereidingen getroffen voor het maken van het omgevingsplan. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar 'Het voorbereiden van een Omgevingsplan' hierboven.

Omgevingsvergunning.  Voor dit onderdeel speelt OWO-VTH een belangrijke rol. Binnen OWO is een lobby gestart om in ieder geval voor dit onderdeel samen te werken. Eind 2018 heeft de directe de invoering van de Omgevingswet als één van de speerpunten benoemd om op te gaan samen werken.

Nieuwe manier van werken. Opsterland is al enige tijd bezig met het kantelingsproces (= de geest van de Omgevingswet). Een programmagroep werkt sporen uit voor de organisatie, het college, de raad en de Mienskip, waarbij wordt ingehaakt op o.a. het nieuwe coalitieakkoord en ‘modern besturen'. Met ieder team is besproken wat de kanteling inhoudt. Binnen de organisatie (ook het Omgevingsdomein) is op verschillende plekken geëxperimenteerd/geleerd met gekantelde werkwijzen.