Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan

Uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan
Verantwoordelijk medewerker
Betten Jan

Uitvoering geven aan de maatregelen, zoals die in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 zijn benoemd.

Door personele wisselingen is er in 2018 minder uitgevoerd dan gepland, de noodzakelijke maatregelen zijn uitgevoerd en de nog resterende maatregelen worden in 2019 opgepakt.