Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren van het gemeentelijk minimabeleid

Uitvoeren van het gemeentelijk minimabeleid
Verantwoordelijk medewerker
Stroop Petronella

1. Het Kindpakket om kinderen in staat te stellen deel te nemen aan sport, cultuur en schoolactiviteiten.
2. Bijzonder bijstand voor onverwachte noodzakelijke kosten.
3. Bijdrage in aanvullende ziektekostenverzekering om extra kosten voor (chronisch) zieken te dekken.
4. Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen/belastingen.