Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren van gewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen

Uitvoeren van gewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen
Verantwoordelijk medewerker
Bremmer Gerard

Buiten de bebouwde kom zijn de jaarlijks schouwplichtige watergangen (keur van het waterschap) gemaaid (hekkelen).