Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren van gewoon onderhoud van aan het Wetterskip overgedragen stedelijk water in opdracht van het Wetterskip

Uitvoeren van gewoon onderhoud van aan het Wetterskip overgedragen stedelijk water in opdracht van het Wetterskip
Verantwoordelijk medewerker
Bremmer Gerard

In 2018 zijn de contractuele schouwplichtige watergangen uit het Overdracht Stedelijk Water document door de gemeente onderhouden. Hiervoor is de afgesproken vergoeding ontvangen.