Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen (baggeren)

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen (baggeren)
Verantwoordelijk medewerker
Bremmer Gerard

In opdracht van het Wetterskip zijn schouwplichtige watergangen en/of waterpartijen (Keur) gebaggerd als het doorstroomprofiel niet meer aan de norm van het Wetterskip voldoet.