Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren maatregelen uit het geactualiseerde uitvoeringsplan GVVP (2015-2020)

Uitvoeren maatregelen uit het geactualiseerde uitvoeringsplan GVVP (2015-2020)
Verantwoordelijk medewerker
Bosma Arnold

Een overzicht van projecten die uitgevoerd zijn/ in voorbereiding zijn:

  • Verbeteren fietsoversteek 't Hou te Langezwaag is uitgevoerd
  • Verbeteren Verkeersveiligheid Domela Nieuwenhuisweg/ De Gearen te NijBeets is uitgevoerd
  • De Mounleane (deel binnen de kom) inrichten als 30 km gebied is uitgevoerd
  • Plan ter verbetering van de fietsoversteken bij Het Witte Huis en Van Harinxmaweg/ Aldhof kan worden uitgevoerd
  • De sanering van de fietspaaltjes is uitgevoerd (m.u.v. deel langs Ald Hearewei, waar intensief overleg met de natuurvereniging nodig is).
  • Inrichten van een 60 km gebied langs Kromhoek te Frieschepalen ( met door bewoners bedachte landbouwvriendelijke drempel).