Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren beleidsvoorbereiding en -evaluatie

Uitvoeren beleidsvoorbereiding en -evaluatie
Verantwoordelijk medewerker
Engelsma Pieter

Het 'Beleidsplan 3 decentralisaties 2015-2018' is geëvalueerd. Voor de periode 2018- 2021 wordt een ontwikkelagenda gemaakt waarin, met input van de evaluatie, de gemeentelijke ambities op het sociale domein worden beschreven.