Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Toezicht houden op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen

Toezicht houden op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen
Verantwoordelijk medewerker
Haagsma Janet

De GGD voert inspecties uit waarop de gemeente eventuele handhavingsacties onderneemt.

Wij voeren onze wettelijke taak met betrekking tot de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen uit. Voorschoolse voorzieningen worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD, die op basis van deze inspecties rapporten opstelt en aan ons toestuurt. Er wordt geen actie ondernomen als een voorziening voldoet aan de gestelde eisen. Wanneer een voorziening niet aan de gestelde eisen voldoet wordt een handhavingstraject ingezet. Afhankelijk van de ernst van de overtreding krijgt een voorziening een X aantal weken de tijd om de tekortkomingen op te lossen. Na afloop van deze hersteltermijn voert de GGD wederom inspectie uit. Vaak zijn de tekortkomingen na afloop van de hersteltermijn opgelost. 

Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde handhavingsbeleid.