Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van duurzame energie en aandacht besteden aan isoleren van woningen

Stimuleren van duurzame energie en aandacht besteden aan isoleren van woningen
Verantwoordelijk medewerker
Hulshoff Siebrand

De subsidiemogelijkheid voor het plaatsen van een zonneboiler blijft in 2018 staan. Ook bieden we nog steeds een ieder die een kavel koopt de mogelijkheid om een onderzoek te doen naar een zo duurzaam mogelijk huis. Via het duurzaam bouwloket, waar we als gemeente mee verbonden zijn en die samen met een aantal andere gemeentes is opgezet, kunnen mensen allerlei tips krijgen om hun woning te verduurzamen en kunnen ze zien welke bedrijven in de buurt duurzame maatregelen kunnen aanbieden.

Er zijn 16 mensen die gebruik hebben gemaakt van onze subsidiemogelijkheid voor zonneboilers. Uit de jaarrapportage van het duurzaam bouwloket blijkt dat er het afgelopen jaar 241 eigenaren van koopwoningen contact hebben opgenomen met Duurzaam Bouwloket. Voor beide geldt dat de aantallen hoger liggen dan andere jaren en dat hieruit blijkt dat de interesse voor duurzaam bouwen toeneemt.