Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Samen met partners realiseren van herstructureringsprojecten

Samen met partners realiseren van herstructureringsprojecten
Verantwoordelijk medewerker
Idzerda Andries

Uitvoering wordt gegeven aan herstructureringsprojecten die zijn opgenomen in de met de woningcorporaties overeengekomen prestatieafspraken (o.a. Jan Eisengastrjitte in Gorredijk). 

Het afgelopen jaar heeft het herstructureringsproject van Elkien in De Vlecke e.o. in Gorredijk een vervolg gekregen.

In 2018 is de eerste fase van het herstructureringsproject van Elkien in de J. Eisengastrjitte / Loaijersstrjitte in Gorredijk uitgevoerd. In de eerste fase zijn er 26 woningen gesloopt en zijn er ook 26 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn energieneutraal.  

ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)

In 2015 heeft de provincie Fryslân  ISV-subsidie toegekend voor het project  ‘Herstructurering Vlaslaan e.o. in Beetsterzwaag’. Het project is in 2018 afgerond. Eind 2018 is bij de provincie de eindafrekening voor het ISV-project ingediend.