Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Samen met de Zuidoost-gemeenten analyseren van ontwikkelingen en vertalen van de uitkomsten in opgaven

Samen met de Zuidoost-gemeenten analyseren van ontwikkelingen en vertalen van de uitkomsten in opgaven
Verantwoordelijk medewerker
Idzerda Andries

De vijf gemeenten in Zuidoost Fryslân overleggen met elkaar over het wonen in de regio en stemmen activiteiten in dat kader zoveel mogelijk op elkaar af. 

Op regionaal niveau zijn er twee overlegvormen voor wonen, te weten De Streekagenda en het ambtelijk en bestuurlijk overleg wonen.

In het kader van de Streekagenda is in 2015 in gezamenlijkheid een rapport opgesteld over de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de bebouwde omgeving “Investeren in de woningvoorraad; verkenning van de opgave in Zuid-oost Fryslân”. In vervolg op dit rapport is eind 2018 in Streekagenda-verband gestart met het project : Leefbaarheid; wonen en zorg.

Het ambtelijk en bestuurlijk overleg wonen heeft met name in het teken gestaan van het maken van woningbouwafspraken met de provincie Fryslân voor de periode 2016 tot en met 2025.