Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Samen met de vijf regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we het jaarplan Streekagenda Zuidoost-Fryslân uit

Samen met de vijf regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we het jaarplan Streekagenda Zuidoost-Fryslân uit
Verantwoordelijk medewerker
Talsma Nynke

Het Jaarplan Streekagenda Zuidoost 2018 is in het programmabestuur geaccordeerd en in uitvoering. Belangrijke projecten zijn “Er-varen Turf”, “Toeristisch Overstappunt”, “Leefbaarheid: Wonen & Zorg”, het opstellen van een Landschapsvisie en de realisatie van enkele fietsoversteekpunten in de regio.