Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Reinigen van circa 10.000 straatkolken

Reinigen van circa 10.000 straatkolken
Verantwoordelijk medewerker
Betten Jan

Alle straatkolken in de gemeente worden één keer per jaar preventief gereinigd.

Reiniging is uitgevoerd, evaluatie met Omrin heeft plaats gevonden.

Voor 2019 wordt areaal en kwaliteit aangescherpt.