Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Onderzoeken van de mogelijkheden waar zonnecollectoren op de gemeentelijke gebouwen of gronden kunnen worden geplaatst

Onderzoeken van de mogelijkheden waar zonnecollectoren op de gemeentelijke gebouwen of gronden kunnen worden geplaatst
Verantwoordelijk medewerker
Hulshoff Siebrand

Er is gekeken naar de draagkracht van de daken van het Andreahûs, de locatie aan de Koaibosk in Gorredijk en de locatie aan de Mounleane in Ureterp. Alleen de locatie aan de Mounleane is geschikt voor plaatsen van zonnepanelen. In het coalitieakkoord zijn de ambities voor het realiseren van zonneparken op de grond bijgesteld naar 100 MWatt voor deze coalitieperiode. We zijn gestart met het evalueren en aanpassen van het ambitiedocument zonne-energie.