Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Onderzoeken maatregelen om bestaande gemeentelijke gebouwen duurzamer te maken

Onderzoeken maatregelen om bestaande gemeentelijke gebouwen duurzamer te maken
Verantwoordelijk medewerker
Hulshoff Siebrand

In 2018 zijn er zonnepanelen geplaatst op het gemeentebedrijf. Er wordt energie geleverd aan het net waarvoor SDE subsidie wordt ontvangen. Er zijn onderzoeken uitgevoerd om te kijken of het dak sterk genoeg is om zonnepanelen te plaatsen op daken van het Andrahûs, op de locatie aan de Koaibosk in Gorredijk en op de locatie aan de Mounleane in Ureterp. De plannen voor een houtsnipperkachel zijn verder ontwikkeld. Na enige aanpassing van de plannen is er een aanbesteding geweest voor het plaatsen van de houtsnipperkachel op de locatie aan de Wetterwille in Gorredijk.