Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Ondersteunen van bestaande vrijwilligers en activeren van nieuwe vrijwilligers

Ondersteunen van bestaande vrijwilligers en activeren van nieuwe vrijwilligers
Verantwoordelijk medewerker
Zijp Laurieke

Via de welzijnsorganisatie zijn vrijwilligers geworven, ondersteund en zo nodig geschoold.