Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Ondersteunen bij en toeleiden naar regulier werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of sociale activering

Ondersteunen bij en toeleiden naar regulier werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of sociale activering
Verantwoordelijk medewerker
Stroop Petronella

Wij voeren activiteiten uit die er aan bijdragen dat mensen door werk weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Indien dit niet mogelijk is, zorgen we voor andere vormen van dagbesteding, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de talenten van mensen. Uitgangspunt is dat iedereen meedoet in de samenleving.