Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Onderhouden van niet-schouwplichtig water binnen de bebouwde kom

Onderhouden van niet-schouwplichtig water binnen de bebouwde kom
Verantwoordelijk medewerker
Bremmer Gerard

Er is in 2018 geen wateroverlast geconstateerd bij niet-schouwplichtige watergangen als gevolg van onvoldoende waterberging. Daarom zijn er in 2018 ook geen niet-schouwplichtige watergangen opnieuw geprofileerd.