Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan

Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan
Verantwoordelijk medewerker
Bremmer Gerard

Het beheerplan openbaar groen en begraafplaatsen 2018 is geactualiseerd op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan 2014 -2018 (zie overzicht differentiatie onderhoudsniveau in paragraaf onderhoud kapitaalgoederen) incl. de door de raad vastgestelde bezuinigingen of extra budgetten .